Identification of outer membrane Porin D as a vitronectin-binding factor in cystic fibrosis clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

176 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Pseudomonas aeruginosa is a pathogen that frequently colonizes patients with cystic fibrosis (CF) or chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Several pathogens are known to bind vitronectin to increase their virulence. Vitronectin has been shown to enhance P. aeruginosa adhesion to host epithelial cells.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)600-607
TidskriftJournal of Cystic Fibrosis
Volym14
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Identification of outer membrane Porin D as a vitronectin-binding factor in cystic fibrosis clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här