Identification of plasma protein profiles associated with risk groups of prostate cancer patients.

Malin Nordström, Christer Wingren, Carsten Rose, Anders Bjartell, Charlotte Becker, Hans Lilja, Carl A K Borrebaeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

62 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Early detection of prostate cancer (PC) using prostate-specific antigen (PSA) in blood reduces PC-death among unscreened men. However, due to modest specificity of PSA at commonly used cut-offs, there are urgent needs for additional biomarkers contributing enhanced risk classification among men with modestly elevated PSA.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)951-962
TidskriftProteomics Clinical Applications
Volym8
Nummer11-12
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Identification of plasma protein profiles associated with risk groups of prostate cancer patients.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här