Identification of serum biomarker signatures associated with pancreatic cancer

Christer Wingren, Anna Sandström Gerdtsson, R. Segersvard, Anders Carlsson, Roland Andersson, M. Lohr, Carl Borrebaeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

78 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of serum biomarker signatures associated with pancreatic cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap