Identification of stable fly attractant compounds in vinasse, a byproduct of sugarcane–ethanol distillation

N. S. Jelvez Serra, H. F. Goulart, M. F. Triana, S. Dos Santos Tavares, C. I.M. Almeida, J. G. da Costa, A. E.G. Santana, J. J. Zhu

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of stable fly attractant compounds in vinasse, a byproduct of sugarcane–ethanol distillation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agricultural and Biological Sciences

  Veterinary Science and Veterinary Medicine

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology