Identification of the chemokine CCL28 as a growth and survival factor for human hematopoietic stem- and progenitor cells.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 !!Citations (SciVal)
164 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Key points Chemokine (C-C motif) ligand 28 (CCL28) is a novel growth factor for human hematopoietic stem- and progenitor cells.CCL28 supports the in vitro and in vivo functional integrity of cultured primitive hematopoietic cells.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3838-3842
TidskriftBlood
Volym121
Utgåva19
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Identification of the chemokine CCL28 as a growth and survival factor for human hematopoietic stem- and progenitor cells.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här