Identification of the miRNA targetome in hippocampal neurons using RIP-seq.

Josephine Malmevik, Rebecca Petri, Thies Klüssendorf, Pina Knauff, Malin Åkerblom, Jenny G Johansson, Shamit Soneji, Johan Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of the miRNA targetome in hippocampal neurons using RIP-seq.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap