Identification of triaxial strongly deformed bands in Hf-164

J. C. Marsh, W. C. Ma, G. B. Hagemann, R. V. F. Janssens, Ragnar Bengtsson, Hans Ryde, M. P. Carpenter, G. Guerdal, D. J. Hartley, C. R. Hoffman, Q. A. Ijaz, F. G. Kondev, T. Lauritsen, S. Mukhopadhyay, L. L. Riedinger, R. B. Yadav, S. Zhu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
148 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of triaxial strongly deformed bands in Hf-164”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi