Identification of two abundant Aerococcus urinae cell wall-anchored proteins

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

58 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of two abundant Aerococcus urinae cell wall-anchored proteins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology