Identifying Challenges to Communicating with Patients about Their Imminent Death.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identifying Challenges to Communicating with Patients about Their Imminent Death.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap