Identifying the relationship between the precipitation in the source region of the Yellow River and climatic patterns

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identifying the relationship between the precipitation in the source region of the Yellow River and climatic patterns”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap