Identity and Relationships: On Understanding Social Work with Older People Suffering from Dementia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identity and Relationships: On Understanding Social Work with Older People Suffering from Dementia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap