Idiopathic Angioedema and Urticarial Vasculitis in a Patient with a History of Acquired Haemophilia.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

168 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Abstract is missing (Short Communication).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)227-228
TidskriftActa Dermato-Venereologica
Volym95
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Idiopathic Angioedema and Urticarial Vasculitis in a Patient with a History of Acquired Haemophilia.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här