Idisslande om Myrdalarna. Recension av Walter A Jackson: Alva and Gunnar Myrdal in Sweden and America, 1898-1945: Unsparing Honesty

Benny Carlson, Mats Lundahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)82-84
Antal sidor3
TidskriftEkonomisk Debatt
Volym50
Utgåva2
StatusPublished - 2022 mars 18

Bibliografisk information

Författare: Walter A Jackson
Titel: Alva and Gunnar Myrdal in Sweden and America,
1898–1945: Unsparing Honesty
Förlag: Routledge
Årtal: 2021
ISBN 978-0-367-49707-1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här