IFN-beta Gene Deletion Leads to Augmented and Chronic Demyelinating Experimental Autoimmune Encephalomyelitis.

Ingrid Teige, Alexandra Treschow, Anna Teige, Ragnar Mattsson, Vaidrius Navikas, Tomas Leanderson, Rikard Holmdahl, Shohreh Issazadeh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)4776-4784
TidskriftJournal of Immunology
Volym170
Nummer9
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Citera det här