IGF, PI3K and HIF-2 in Normal and Tumor Development

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”IGF, PI3K and HIF-2 in Normal and Tumor Development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap