Ikke kun grøn revolution

Staffan Lindberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Abstract in Danish
At indisk landbrug stik imod forventningerne har udviklet sig positivt efter selvstændigheden, er ikke blot et resultat af den grønne revolution. Det skyldes i lige så høj grad statens aktive indblanding og ikke mindst bøndernes kamp for jordreformer, fremgår det af denne analyse af sociale bevægelsers betydning for indiske landbrugsudvikling. Nye producentorienterede bondebevægelser er kommmet til at spille en stadig større rolle og kan nu paradoksalt nok stille hindringer i vejen for yderligere fremskridt inden for landbrugsproduktionen, konkluderer forfatteren, der skriver på svensk.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)86-100
TidskriftDen Ny Verden
Volym30
Nummer2
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här