IL1RAP antibodies block IL-1-induced expansion of candidate CML stem cells and mediate cell killing in xenograft models

Helena Ågerstam, Nils Hansen, Sofia von Palffy, Carl Sandén, Kristian Reckzeh, Christine Karlsson, Henrik Lilljebjörn, Niklas Landberg, Maria Askmyr, Carl Högberg, Marianne Rissler, Kimmo Porkka, Hans Wadenvik, Satu Mustjoki, Johan Richter, Marcus Järås, Thoas Fioretos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

54 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”IL1RAP antibodies block IL-1-induced expansion of candidate CML stem cells and mediate cell killing in xenograft models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar