Image schemas, mimetic schemas, and children’s gestures

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1160 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Image schemas, mimetic schemas, and children’s gestures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap