Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Imaging brain tumour microstructure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Material Science

Neuroscience