Imaging Calcium Dynamics in Subpopulations of Mouse Pancreatic Islet Cells

Alexander Hamilton, Elisa Vergari, Caroline Miranda, Andrei I. Tarasov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Imaging Calcium Dynamics in Subpopulations of Mouse Pancreatic Islet Cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap