Imaging diffusional variance by MRI [public]: The role of tensor-valued diffusion encoding and tissue heterogeneity

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1214 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Imaging diffusional variance by MRI [public]: The role of tensor-valued diffusion encoding and tissue heterogeneity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap