Imaging in gynecological disease (23): clinical and ultrasound characteristics of ovarian carcinosarcoma

F. Ciccarone, A. Biscione, F. Moro, D. Fischerova, L. Savelli, M. Munaretto, L. Jokubkiene, P. Sladkevicius, V. Chiappa, R. Fruscio, D. Franchi, E. Epstein, D. Timmerman, W. Froyman, L. Valentin, G. Scambia, A. C. Testa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Imaging in gynecological disease (23): clinical and ultrasound characteristics of ovarian carcinosarcoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap