Imaging meets cytometry: Analyzing heterogeneous functional microscopic data from living cell populations

Matthew Draper, Mara Willems, Reshwan K. Malahe, Alexander Hamilton, Andrei I. Tarasov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Imaging meets cytometry: Analyzing heterogeneous functional microscopic data from living cell populations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap