Imaging of tissue degeneration in knee osteoarthritis using magnetic resonance and synchrotron radiation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

64 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Imaging of tissue degeneration in knee osteoarthritis using magnetic resonance and synchrotron radiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi