Imaging of tissue degeneration in knee osteoarthritis using magnetic resonance and synchrotron radiation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

64 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat