Imaging techniques. Mapping bond orientations with polarized x-rays.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)969-970
TidskriftScience
Volym344
Utgåva6187
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kemi

Citera det här