Imbalanced Agendas: Search engines still in the shadows in Sweden: Is digital literacy on the agenda in Sweden?

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostPopulärvetenskap

Originalspråkengelska
StatusPublished - 2021 juni 7

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Citera det här