Imitating Private Business in Public Procurement: Swedish "affärsmässighet".

Karsten Åström, Jan Bröchner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Imitating Private Business in Public Procurement: Swedish "affärsmässighet".”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap