Imitating Private Business in Public Procurement: Swedish "affärsmässighet".

Karsten Åström, Jan Bröchner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Avslutade

Sökresultat