Immune Responses Aginst Aldehyde Modified Extracellular Matrix in Atherosclerosis

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

352 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Immune Responses Aginst Aldehyde Modified Extracellular Matrix in Atherosclerosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap