Immunizations with unmodified tumor cells and simultaneous COX-2 inhibition eradicate malignant rat brain tumors and induce a long-lasting CD8(+) T cell memory.

Sofia Eberstål, Sara Fritzell, Emma Sandén, Edward Visse, Anna Darabi, Peter Siesjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Immunizations with unmodified tumor cells and simultaneous COX-2 inhibition eradicate malignant rat brain tumors and induce a long-lasting CD8(+) T cell memory.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap