Immunohistochemistry of the B-Cell Component in Lower Lip Salivary Glands of Sjogren's Syndrome and Healthy Subjects.

Åke Larsson, Anders Bredberg, Gunnel Henriksson, Rolf Manthorpe, Annahita Sallmyr

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

366 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)98-107
TidskriftScandinavian Journal of Immunology
Volym61
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Citera det här