Immunometabolic and Cellular Traits in Cardiovascular Disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

191 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Björkbacka, Harry, handledare
  • Bengtsson, Eva, Biträdande handledare
  • Gonçalves, Isabel, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 okt. 18
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-823-0
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-10-18
Time: 09:00
Place: Agardh föreläsningssal, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
External reviewer(s)
Name: Massberg, Steffen
Title: MD
Affiliation: Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, Germany

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Kardiologi

Citera det här