Immunoregulation of Neutrophil Extracellular Trap Formation by Endothelial-Derived p33 (gC1q Receptor)

Ariane Neumann, Praveen Papareddy, Johannes Westman, Ole Hyldegaard, Johanna Snäll, Anna Norrby-Teglund, Heiko Herwald

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Immunoregulation of Neutrophil Extracellular Trap Formation by Endothelial-Derived p33 (gC1q Receptor)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap