Immunosuppressive therapies after heart transplantation - The balance between under- and over-immunosuppression.

Carl Söderlund, Göran Rådegran

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

61 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Immunosuppressive therapies after heart transplantation - The balance between under- and over-immunosuppression.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap