Impact of allograft ischemic time on long-term survival in lung transplantation: a Swedish monocentric study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of allograft ischemic time on long-term survival in lung transplantation: a Swedish monocentric study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap