Impact of anti-rheumatic treatment on immunogenicity of pandemic H1N1 influenza vaccine in patients with arthritis.

Meliha C Kapetanovic, Lars Erik Kristensen, Tore Saxne, Teodora Aktas, Andreas Mörner, Pierre Geborek

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

169 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

An adjuvanted pandemic H1N1 influenza (pH1N1) vaccine (Pandemrix®) was reported as highly immunogenic resulting in seroconversion in 77 to 94% of adults after administration of a single dose. The aim of the study was to investigate the impact of different anti-rheumatic treatments on antibody response to pH1N1 vaccination in patients with rheumatoid arthritis (RA) and spondylarthropathy (SpA).
Originalspråkengelska
ArtikelnummerR2
TidskriftArthritis Research and Therapy
Volym16
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Impact of anti-rheumatic treatment on immunogenicity of pandemic H1N1 influenza vaccine in patients with arthritis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här