Impact of arginine−phosphate interactions on the reentrant condensation of disordered proteins

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of arginine−phosphate interactions on the reentrant condensation of disordered proteins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar