Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of donor chest radiography on clinical outcome after lung transplantation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry