Impact of drying and re-wetting on N, P and K dynamics in a wetland soil

H O Venterink, T E Davidsson, K Kiehl, Lars Leonardson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  202 Citeringar (SciVal)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of drying and re-wetting on N, P and K dynamics in a wetland soil”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agrikultur & biologi

  Mark- och miljövetenskap