Impact of iterative reconstructions on image noise and low-contrast object detection in low kVp simulated abdominal CT: a phantom study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Low kilovoltage (kVp) computed tomography (CT) may be used to reduce contrast medium dose in patients at risk of contrast nephropathy, at the cost of increased image noise.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1079-1088
TidskriftActa radiologica (Stockholm, Sweden : 1987)
Volym57
Nummer9
Tidigt onlinedatum2015 dec. 8
DOI
StatusPublished - 2016 sep.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Impact of iterative reconstructions on image noise and low-contrast object detection in low kVp simulated abdominal CT: a phantom study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här