Impact of month of birth on the development of autoimmune thyroid disease in the United Kingdom and Europe

Alexander Hamilton, Paul R Newby, Jacqueline D Carr-Smith, Giulio Disanto, Amit Allahabadia, Mary Armitage, Thomas H Brix, Krishna Chatterjee, John M Connell, Laszlo Hegedüs, Penny J Hunt, John H Lazarus, Simon H Pearce, Bruce G Robinson, Jenny C Taylor, Bijay Vaidya, John A H Wass, Wilmar M Wiersinga, Anthony P Weetman, Sreeram V RamagopalanJayne A Franklyn, Stephen C L Gough, Matthew J Simmonds

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of month of birth on the development of autoimmune thyroid disease in the United Kingdom and Europe”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar