Impact of rectal perforation on recurrence during rectal cancer surgery in a national population registry

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of rectal perforation on recurrence during rectal cancer surgery in a national population registry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap