Impact of Surgery for Primary Hyperparathyroidism

Bidragets översatta titel : Effekt av Kirurgi för Primär Hyperparatyroidism

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

64 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Primär hyperparathyroidism, pHPT, är en relativt vanlig endokrinologisk sjukdom som karaktäriseras av förhöjd utsöndring av bisköldkörtelhormon, PTH, i förhållande till kalciumnivån i blodet. Sjukdomen är vanligast hos äldre och kvinnor, och orsakas oftast av en godartad tumör i en bisköldkörtel (80–85% av fallen) eller mer diffus förstoring av flera bisköldkörtlar.
Bisköldkörtlarnas fysiologiska uppgift är att upprätthålla normala kalciumnivåer i blodet genom att utsöndra PTH. Detta hormon höjer kalciumnivåerna genom att öka konverteringen av D-vitamin till aktiv form, vilket i sin tur höjer upptaget av kalcium från tarmen, minskar utsöndringen av kalcium till urinen och påverkar benomsättningen.
Sjukdomen kan orsaka benskörhet och frakturer, njursten och muskelsvaghet, men också kognitiva besvär, nedstämdhet och hjärt-kärlsjukdom. Tidigare upptäcktes sjukdomen oftast i avancerade stadier med uttalade symptom och följdtillstånd. De senaste 50 åren har utveckling gått mot att diagnosen ställs vid avsevärt mildare sjukdom, ofta utan några specifika symptom eller tecken till följdtillstånd.
Den enda botande behandlingen är att operera bort den eller de sjuka bisköldkörtlarna. Medicinsk behandling (cinacalcet) kan ges för att lindra symptom vid hög kalciumnivå, men påverkar inte utvecklingen av benskörhet, frakturer, njursten eller hjärt-kärlsjukdom.
De flesta undersökningarna av behandlingsresultat vid kirurgi för pHPT är gjorda på patienter med avsevärt mer avancerad sjukdom än vad de flesta patienter har idag. Därför kan vi inte med säkerhet säga att dagens patienter har lika stor nytta av operation. Syftet med denna avhandling är att undersöka hur risken för förtida död, frakturer, benskörhet och hjärt-kärlsjukdom påverkas av operation, samt om vi kan förutsäga vilka patienter som har mest nytta av operation.
I den första delstudien undersöktes dödligheten hos patienter som opererats för pHPT jämfört med kontrollpersoner av samma kön, ålder och bostadsort. Patienterna hade inte ökad dödlighet jämfört med kontrollpersonerna, men bland patienterna hade de med högre kalciumnivå i blodet ökad dödlighet.
I den andra delstudien undersöktes risken för frakturer före och efter operation för patienter med pHPT, jämfört med kontrollpersoner av samma kön, ålder och bostadsort. Frakturrisken var ökad upp till fyra år före operation, men minskade efter operation till samma nivå som för kontrollpersonerna.
I den tredje delstudien undersöktes faktorer för att förutsäga risken för frakturer och sannolikheten för att bentätheten förbättras efter operation för pHPT. Förhöjd mängd kalcium i urin visade sig kunna förutsäga både minskad risk för frakturer efter operation och ökad bentäthet.
I den fjärde delstudien undersöktes risken för hjärt-kärlsjukdom före och efter operation för patienter med pHPT, jämfört med kontrollpersoner av samma kön, ålder och bostadsort. Risken för TIA var förhöjd före operation, liksom risken för att utveckla hjärtsvikt eller mitralisstenos, och dessa risker minskade efter operation. Risken att diagnosticeras med pulsåderbråck på aorta var förhöjd hos patienterna, med det påverkades inte av operation. Bland patienterna hade de med högre kalciumnivå i blodet ökad risk för akut hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt efter operation.
Sammanfattningsvis har nutida patienter med pHPT nytta av kirurgisk behandling i form av minskad risk för frakturer och hjärt-kärlsjukdom. Efter operation är risken för förtida död inte ökad. Bland patienter är risken för hjärt-kärlsjukdom och förtida död störst bland dem med högst kalciumnivå i blodet. Förhöjd mängd kalcium i urinen förutsäger både minskad frakturrisk och förbättrad bentäthet, och ska därför inte förbises vid beslut om kirurgisk behandling.
Bidragets översatta titel Effekt av Kirurgi för Primär Hyperparatyroidism
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
 • Almquist, Martin, handledare
 • Bergenfelz, Anders, Biträdande handledare
 • Nordenström, Erik, Biträdande handledare
 • Thier, Mark, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2024 apr. 5
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-530-5
StatusPublished - 2024

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2024-04-05
Time: 13:00
Place: Föreläsningssal 1, Centralblocket, Entrégatan 7, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Join by Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/62503542416?pwd=YnVIYUxGZ25kaWR0ZXROZU1OaWs4QT09
External reviewer(s)
Name: Nilsson, Inga-Lena
Title: Associate professor
Affiliation: Karolinska Institutet, Stockholm

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kirurgi
 • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

 • primär hyperparatyroidism
 • paratyroidektomi
 • mortalitet
 • frakturer
 • bone mineral density
 • hjärt-kärlsjukdom
 • kalcium
 • paratyroideahormon
 • adenom
 • multiglandulär sjukdom

Citera det här