Impact of valve fenestrations and structural changes in homografts on the long-term outcome in the recipient

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of valve fenestrations and structural changes in homografts on the long-term outcome in the recipient”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Psychology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science