Impact of winter holiday and government responses on mortality in Europe during the first wave of the COVID-19 pandemic

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of winter holiday and government responses on mortality in Europe during the first wave of the COVID-19 pandemic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap