Impacts of the North Atlantic Oscillation on Scandinavian hydropower production and energy markets

J Cherry, H Cullen, M Visbeck, A Small, Cintia Bertacchi Uvo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

46 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impacts of the North Atlantic Oscillation on Scandinavian hydropower production and energy markets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap