Impairment of DNA replication within one cell cycle after seeding of cells in the presence of a polyamine biosynthesis inhibitor

Jan O. Fredlund, Stina M. Oredsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impairment of DNA replication within one cell cycle after seeding of cells in the presence of a polyamine biosynthesis inhibitor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar