Impersonal null-subjects in Icelandic and elsewhere

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)
325 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

We study the properties of impersonal null-subjects, in particular in Icelandic, exploring the idea that such elements are constructed in syntax (rather than being lexical pronouns deleted in PF). In addition, we discuss the cross-linguistic distribution of impersonal null-subjects.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)158-185
TidskriftStudia Linguistica
Volym63
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Impersonal null-subjects in Icelandic and elsewhere”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här