Implantation of the Femoral Stem into a Bed of Titanium Granules Using Vibration: A pilot study of a new method for prosthetic fixation in 5 patients followed for up to 15 years

Per-Axel Alffram, Lars Bruce, Lars Magnus Bjursten, Gunnar Andersson, Robert Urban

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implantation of the Femoral Stem into a Bed of Titanium Granules Using Vibration: A pilot study of a new method for prosthetic fixation in 5 patients followed for up to 15 years”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap